Installation Views

Stikki Peaches | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches | FOCUS | March 2018 | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches | FOCUS | March 2018 | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches | FOCUS | March 2018 | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches ''Capone Capo'' SOLD

Mixed media on canvas

60" x 60"

Stikki Peaches | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches ''Shake n' Bake'' Sean Connery SOLD

Mixed media on canvas

60" x 60"

Stikki Peaches | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches ''Bitch Pls'' Kate Moss SOLD

Mixed media on canvas

60" x 60"

Stikki Peaches | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches ''Chuck Berry'' SOLD

Mixed media on canvas

77" x 77"

Stikki Peaches | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches ''Hope'' Frida Kahlo SOLD

Mixed media on canvas

60" x 60"