Installation Views

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi | Reflourish | GLR41

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 309" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile 

6" x 6"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 22" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile 

43"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 22" (detailsVENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

43"

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 326VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

6" x 6"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 48" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile 

47" x 47"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 48" (détails) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 47"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 43VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

71" x 63"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 43VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

71" x 63"

Zhuang Hong Yi, "Landscape 89" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 59"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 9" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 83"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 9" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 83"

Zhuang Hong Yi, "Landscape 56VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

59" x 39"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 28" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

16" x 16"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 28" (détails) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

16" x 16"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 37VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile 

20" x 20"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 37" (détails) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile 

20" x 20"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 38"

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 39"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 38" (détails)

Encre, acrylique et papier de riz sur toile 

47" x 39"

Zhuang Hong Yi, "Mini Flowerbed 321"

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

6" x 6"

Zhuang Hong Yi, "Landscape 58" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

75"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 73" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 110"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 73" (details) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

47" x 110"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 98" VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile

51" x 90.5"

Zhuang Hong Yi, "Flowerbed 98" (détails) VENDU

Encre, acrylique et papier de riz sur toile 

51" x 90.5"