Stikki Peaches

FOCUS @GLR60

Mars 2018

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer

Stikki Peaches ''You Mad Bro'' Sinatra

Technique mixte sur toile

48" x 48"

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer

Stikki Peaches ''Capone Capo''

Technique mixte sur toile

60" x 60"

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer

Stikki Peaches ''Shake n' Bake'' Sean Connery VENDU

Technique mixte sur toile

60" x 60"

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer

Stikki Peaches ''Bitch Pls'' Kate Moss VENDU

Technique mixte sur toile

60" x 60"

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer

Stikki Peaches ''Stallion'' Stallone VENDU

Technique mixte sur toile

60" x 60"

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer

Stikki Peaches ''Chuck Berry''

Technique mixte sur toile

77" x 77"

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer

Stikki Peaches ''Hope'' Frida Kahlo VENDU

Technique mixte sur toile

60" x 60"

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer

Stikki Peaches "Gina Lollobrigida"

Technique mixte sur toile

77" x 77"

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer, Focus

Stikki Peaches | FOCUS | mars 2018 | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer, Focus

Stikki Peaches | FOCUS | mars 2018 | Galerie LeRoyer

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer, Focus

Stikki Peaches | FOCUS | mars 2018 | Galerie LeRoyer

Haut de Page