Stikki Peaches

BEAUTANIKA: Wild Heart, Rebel Souls @ GLR24

Juin 2017

Stikki Peaches

"Sophia Bellezza"
Technique mixte sur toile
84" x 48"
 

Stikki Peaches

"Kate of Spades" VENDU
Technique mixte sur toile
60" x 36"
 

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer

"Cleo's Reign"
Technique mixte sur toile
84" x 48"

Galerie Le Royer, Stikki Peaches

"Queen Naomi" VENDU

Technique mixte sur toile

48" x 48"

 

Galerie Le Royer, Stikki Peaches

"Samourai Cindy" VENDU

Technique mixte sur toile

36" x 60"

Stikki Peaches

"Sophia Bedouin" VENDU
Technique mixte sur toile
77" x 77"
 

Stikki Peaches

"Sophia Savage" VENDU
Technique mixte sur toile
77" x 77"
 

Stikki Peaches

"Brigitte Katsura" VENDU
Technique mixte sur toile
48" x 36"
 

"Chasing Bardot" VENDU
Technique mixte sur toile
72" x 48"
 

Stikki Peaches, Galerie LeRoyer

"Cleo's Eve" VENDU
Technique mixte sur toile
72" x 48"

Stikki Peaches

"Glory of Grace" VENDU
Technique mixte sur toile
60" x 60"
 

Stikki Peaches

"Kimono Kate" VENDU
Technique mixte sur toile
72" x 48"
 

Haut de Page